Na základě plnění požadavků normy ISO 14001 je naše společnost držitelem certifikátu ISO 14001 – Systém environmentálního managementu.
 
Vedení společnosti každoročně stanovuje cíle environmentu, které se zaměřují na zlepšení životního prostředí. Dále plníme požadavky zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. (vedení provozní evidence, měření emisí VOC, TOC, plnění ohlašovacích povinností – ISPOP, IRZ atd.).
 
V této oblasti, tedy ochrany ovzduší a odpadového hospodářství, naše společnost velice úzce spolupracuje s autorizovanými odborníky z Hradce Králové. Pro případ havárie má společnost vypracovaný Havarijní plán, který schválil státní podnik Povodí Labe, Lesy České republiky – správa toků – oblast povodí Labe a Městský úřad Králíky – odbor životního prostředí.
 
V letech 2010 a 2012, na základě ust. §46 odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, provedla Česká Inspekce Životního Prostředí  - oblastní inspektorát Hradec Králové kontrolu plnění výše uvedeného zákona.