Nahrávám...

Životní prostředí

OMB composites EU a.s.

Na základě plnění požadavků normy ISO 14001 je naše společnost držitelem certifikátu ISO 14001 – Systém environmentálního managementu.
Vedení společnosti každoročně stanovuje cíle environmentu, které se zaměřují na zlepšení životního prostředí. Dále plníme požadavky zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. (vedení provozní evidence, měření emisí VOC, TOC, plnění ohlašovacích povinností – ISPOP, IRZ atd.)
V této oblasti, tedy ochrany ovzduší a odpadového hospodářství, naše společnost velice úzce spolupracuje s autorizovanými odborníky. Pro případ havárie má společnost vypracovaný Havarijní plán, který schválil státní podnik Povodí Labe, Lesy České republiky – správa toků – oblast povodí Labe a Městský úřad Králíky – odbor životního prostředí.
14001_2015
ISO 14001:2015

Certifikaci systému enviromentálního managementu obnovujeme pravidelně. Aktuálně je jeho platnost prodloužena do konce října 2022.

ISO 14001:2015
Systém environmentálního managementu