Nahrávám...

Politika společnosti

OMB composites EU a.s.

Společnost OMB composites EU a.s. je významnou českou společností se stále se rozvíjejícím výrobním programem v oblasti kompozitních výrobků, zejména pro výrobu autobusů, trolejbusů, tramvají, nákladních automobilů, ale v neposlední řadě i pro karavany a malou stavební techniku.
Dobré jméno je podloženo cílevědomou prací na budování společnosti, založené na poctivém a seriozním jednání se zákazníky.
Systémy managementu kvality ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ČD V6/2, ČSN EN 15085-2:2021, AQAP 2110 a dále DIN 6701-2:2015 tvoří integrovaný systém řízení společnosti. Společnost přihlíží k interním a externím aspektům a zohledňuje požadavky zainteresovaných stran, pomocí R01 (Registr rizik a aspektů QMS a EMS) a R06 (Registr zainteresovaných stran QMS a EMS) a jejich požadavků. Vedení společnosti se zavazuje neustále zlepšovat efektivnost integrovaného systému řízení, především prostřednictvím stanovených cílů, cílových hodnot, programů a kontrolních mechanizmů.
Oblast řízení kvality:
 • Plnění požadavků a přání našich zákazníků je základním cílem společnosti, spokojenost zákazníka je vždy na prvním místě.
 • Služby a práce zákazníkům jsou poskytovány v nejvyšší kvalitě; zákazníci se setkávají s všestrannou ochotou a pomocí pracovníků společnosti.
 • Základními pravidly vystupování pracovníků společnosti je pozitivní přístup, slušné chování a vystupování i mimo pracoviště, vysoká profesionalita a odborná úroveň, spolehlivost a serióznost - společnost vypracovala Kodex chování společnosti OMB composites EU a.s. a dále Protikorupční politiku naší společnosti.
 • Své konání směřujeme k posílení tradice a dobrého jména společnosti spolu s maximální snahou rozšiřovat kvalitu i kvantitu nabízených služeb, zajistit tím dlouhodobou perspektivu společnosti a z toho plynoucí jistoty našich zákazníků.
 • Společnost vytváří příznivé pracovní podmínky pro své pracovníky; pracovníci si vzájemně pomáhají a posilují tím týmový způsob plnění svěřených úkolů; zaměstnání ve společnosti je pro pracovníky prestižní záležitostí.
 • Společnost se zavazuje zajistit kontrolu a hodnocení všech nakupovaných externích procesů, které mají vliv na kvalitu výsledného produktu.
Oblast systému environmentálního managementu:
 • Společnost se zavazuje neustále plánovitě zlepšovat svůj environmentální profil při zachování a rozvíjení svých podnikatelských aktivit.
 • Udržení podmínek zdravého prostředí zavazuje společnost k plnění všech relevantních právních požadavků a jiných požadavků, kterým společnost podléhá, a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům.
 • Společnost předchází vzniku příčin možného poškození životního prostředí a postupně se snaží orientovat na dodavatele, kteří principy EMS do své činnosti zavádějí, nebo již mají systém zavedeny, a kteří mají vyřešen proces recyklace nebo likvidace odpadů.
 • Společnost otevřeně a vstřícně komunikuje s veřejností a zainteresovaným stranám poskytuje pravdivé informace o dopadech své činnosti na životní prostředí.
 • Nástroji k neustálému zlepšování efektivnosti systému environmentálního managementu je především identifikace, přezkoumání a vyhodnocení závažnosti všech environmentálních aspektů, stanovení cílů, cílových hodnot a programů EMS a definovaný systém kontrolních mechanizmů.