Nahrávám...

Centrum pro výzkum a vývoj

Ing. Jiří Brázda

Garant projektu

Tomáš Jurka

Zástupce vedoucího výzkumného týmu
Kompletní IT služby.
Správa emailu ve spolupráci s garantem a vedoucím týmu.

Petr Moravčík

Komunikace s výzkumníky a konstruktéry
podniků potencionálních zákazníků.
Technické rozpracování požadavků do zkušebního režimu.

Alexej Kudrjavcev

Vedení materiálně-technické základny projektu.
Nákup A i B materiálu pro režim projektu od stanovených dodavatelů.

Jan Sidorják, Ruslan Mychajlec

Kompletní vedení technické dokumentace výroby
zkušebních dílů a forem.
Návrhy technických řešení při výrobě zkušebních dílů.
Výroba zkušebních dílů, vypracování technologických postupů.

Ing. Pavlína Urbanová

Komplexní vedení účetnictví projektu.
Plnění požadavků dotačního titulu na evidenci.

Lucie Štefková

Vedení sekretariátu projektu.

Činnost centra

Vývojový tým se, spolu se svými dodavateli, zabývá speciálními konstrukcemi výztuží (membrán) v laminátech. Výsledky výzkumných a vývojových aktivit poté budou aplikovány do výrobních postupů a umožní společnosti vyrábět technologicky náročnější produkty. O naších záměrech jsme informovali a současně požádali o spolupráci Asociaci obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky, Vojenský výzkumný ústav v Brně a Chemicko-technologickou fakultu v Brně.
První dílčí výsledky ukazují, že jdeme správou cestou, ale stále nás čeká v této oblasti hodně práce.