Nahrávám...

Zentrum für Forschung und Entwicklung
der elektromagnetischen Verträglichkeit,
Wärme- und Strahlenabschirmung und Ballistik

Ing. Jiří Brázda

Chairman of the Board and project guarantor

Milan konečný

Advisor to the Chairman of the Board and leader of the research team

Tomáš Jurka

Deputy leader of the research team
Complete IT services.
Email management in cooperation with the team leader.

Petr Moravčík

Communication with researchers and designers
of potential customers.
Technical elaboration of requirements for test mode..

Alexej Kudrjavcev

Vedení materiálně-technické základy projektu.
Nákup A i B materiálu pro režim projektu od stanovených dodavatelů.

Ruslan Mychajlec, Petro Mygovych

Kompletní vedení technické dokumentace výroby
zkušebních dílů a forem.
Návrhy technických řešení při výrobě zkušebních dílů.
Výroba zkušebních dílů, vypracování technologických postupů.

Ing. Pavlína Urbanová

Komplexní vedení účetnictví projektu.
Plnění požadavků dotačního titulu na evidenci.

Lucie Štefková

Vedení sekretariátu projektu.

Činnost centra

Vývojový tým se, spolu se svými dodavateli, zabývá speciálními konstrukcemi výztuží (membrán) v laminátech. Výsledky výzkumných a vývojových aktivit poté budou aplikovány do výrobních postupů a umožní společnosti vyrábět technologicky náročnější produkty. O naších záměrech jsme informovali a současně požádali o spolupráci Asociaci obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky, Vojenský výzkumný ústav v Brně a Chemicko-technologickou fakultu v Brně.
Činností Centra bychom chtěli přispět k řešení v oblasti balistické a protiminové ochrany. První dílčí výsledky ukazují, že jdeme správou cestou, ale stále nás čeká v této oblasti hodně práce.